Tekst nr: 142

1Kirjutan oma emast. Ma kiroda umast imäst. 
2
3Asjad, mida minu ema on teinud:Asa, midä mu imä om tennü:
4Sünnitanud mind 19. aastasena.Sünnütänü minno 19 aastaga vannusõn.
5Õppinud zootehnikuks.Opnu karakõrraldajas.
6Kui tööd ei olnud, käinud suviti kasevihtasid tegemas ning neid müümas. (Auto oli kogu aeg ämblikke ja muid kahtlasi tegelasi täis.)Ku tüüd es olõ, käünü suvildõ kõovihto tegemän ni näid möömän (Auto oll kõikaig härmläisi ja muid kahtlaisi tegeläisi täüs.)
7On olnud koristaja.Om olnu kraamja.
8TaksojuhtTaksojuht.
9Bussijuht.Bussijuht.
10Maaler.Maalri.
11Teinud kokapaberid.Tennü kokapaprõ.
12Võtnud laenu.Võtnu lainu.
13Pidanud turuputkat.Pidänü turuputkat.
14Käinud bussijuhikoolis, et saada bussijuhiks.Käünü bussijuhikoolin, et bussijuhis saia.
15Abiellunud alkohoolikuga. (Sain eile teada, et kriminaalkorras karistatud alkohoolikuga.)Lännü viinahaigõlõ mehele. (Eelä sai ma teedä, et kriminaalkõrran nuhõldulõ viinahaigõlõ.)
16Jätnud alkohooliku maha.Jätnü viinahaigõ maha.
17Võtnud laenu.Võtnu lainu.
18Läinud Soome bussijuhiks.Lännü Suumõ bussijuhis.
19Müünud  maha meetrilaiuse riba minu sünnikodu aiast. (Õppemaks on lits!)Möönü maha miitrelakju siba mu sünnükodo aiast. (Opimass om lits!)
20Saanud kasvaja.Saanu kasuvahädä.
21Võtnud laenu.Võtnu lainu.
22Olnud ikkagi bussijuht.Olnu iks viil bussijuht.
23Ei tunne enam oma jalgu.Ei tunnõ inämb ummi jalgo.
24Maksab ikkagi mu õppemaksu.Mass iks mu opimassu.
25Tahab ikka Eestis elada.Taht iks Estin ellä.
26Ei vingu ja hädalda iga väikese asja pärast.Ei vingu ja ei hädäldä egä väiku asa peräst.