Tekst nr: 139

1Tere, tahaksin jutustada loo oma elust Eestis.Tere, tahtnu kõnõlda luu umast elost Estin.
2
3Minu nimi on Pepe, olen peruulane ja elan Eestis, selle pealinnas Tallinnas, juba üle 20 aasta.Nimi om mul Pepe, ma olõ peruulanõ ja elä Estin, timä pääliinan Talnan, jo päält 20 aastaga.
4
5Viis aastat tagasi sain ma sain tuttavaks oma abikaasa Lauraga.Viis aastakka tagasi ma saiõ tutvas uma tõõsõpoolõ Lauraga.
6Olime sellal mõned nädalad tuttavad olnud, kui sõitsime trammis nr 4.Mi olli tuudaigo mõnõ nädäli tutva olnu, ku sõidimi trammiga nr 4.
7Ta sõitis koju ja mina seisin ta kõrval ja ta toetas oma pea vastu mu kõhtu.Tä sõit kodo ja ma saisi tä kõrval ja tä toet uma pää vasta mu kõttu.
8Ma pidin välja minema ja ütlesin talle enne: ela hästi, ära jäta mind maha, muudame oma elusid ja saame koos õnnelikuks! Aga kui me läksime sel päeval lahku, oli mul tunne, et see on viimane kord, kui ma teda näen ja ta läheb ära…Ma pidi vällä minemä ja ütli tälle inne: elä häste, är jätku minno maha, muudamõ mõlõmba umma ello ja lövvämi ütenkuun õnnõ! Aga ku mi tuu päiv lahku lätsi, oll mul sääne tunnõ, et taa om viimäne kõrd, ku ma timmä näe ja tä lätt ärä…
9Päevade möödudes helistas ta aga mulle ja ütles, et tuleb mu juurde koos oma tütre Pipiga, (kes praegu on nagu mu oma tütar).Päävä lätsi, a sõs tä kõlist mullõ ja ütel, et tä tulõ mu mano üten uma tütre Pipiga, (kiä parhilla om nigu mu uma tütär).
10Kui ma sain teada, et nad tulevad, oli mu külmkapp täitsa tühi.Ku ma teedä sai, et nä tulõva, oll mu külmetüs kogoni tühi.
11Ma läksin poodi süüa ostma ja ostsin ka ühe üllatusmuna Pipile.Ma lätsi puuti süvvä ostma ja osti ka üte vikurmuna Pipile.
12Terve esimese õhtu mängisime me munast leitud vurriga.Terve edimäne õtak mängemi munast lövvedü purrnääriga.
13
14Praegu on meil veel kaks last - Josephina ja Mathilda- kokku kolm tüdrukut, oleme Lauraga õnnelikult abielus ja ma olen õnnelik oma teisel kodumaal Eestis.Parhilla om meil viil kats last – Josephina ja Mathilda – kokko kolm tütrikku, mi olõ Lauraga õnnõlidsõn abielon ja ma olõ õnnõlinõ umal tõõsõl kodomaal Estin.