Tekst nr: 138

1See juhtus minuga umbes kümme aastat tagasi.Taa johtu mukka nii kümme aastakka tagasi.
2Elasin tol ajal Soomes, Helsingis.Ma elli tuudaigo Soomõn, Helsingin.
3Plaanisin sõita kahenädalasele puhkusele koju Londonisse.Plaanõ sõita katõs nädälis puhkusõlõ kodo Londonihe.
4Nädalavahetusel enne äralendu olin päevasel reisil Tallinnas.Nädäli lõpun inne ärlindamist olli ütepäävätsel reisil Talinan.
5Mul oli uut kohvrit vaja ning ma otsustasin selle osta Tallinnast, sest siin olid sel ajal hinnad tunduvalt odavamad.Mul ollvahtsõt kohvrit vaia ni ma otsusti osta tuu Talinast, selle et tan olli tuudaigo hinna tükü maad odavamba.
6Leidsin kohvri mille hind oli 150 krooni ringis ja tundus, et see sobib mulle.Ma lövvi kohvri, mink hind oll 150 krooni ümbre ja paistu, et tuu kõlbas mullõ.
7
8Nädal hiljem seisin Heathrow lennujaama pagasilindi juures ja ootasin oma kohvrit.Nädäli peräst saisi Heathrow' linnujaama pagasilindi man ja oodi umma kohvrit.
9Olin kergelt murelik, sest kolmest viimasest reisist kahel ei jõudnud kohver pärale.Ma olli tsipa murrõn, selle et kolmõst viimätsest reisist katõl kõrral jovva es kohvri peräle.
10Viimasel korral sain kohvri kätte nädalase puhkuse neljandal päeval.Viimäne kõrd sai kohvri kätte nädälidse puhkusõ neländäl pääväl.
11Nüüd seisin närviliselt, pöial peos, selle karusselli ääres.No saisi ma närvin, päss peon, taa püürhällü veeren.
12Ma ei võinud ju teada, et kõik läheb viperusteta ja seekord on kohver lindil.Ma es või jo teedä, et kõik lätt jukõruisilda ja seokõrd om kohvri lindi pääl.
13Seisin kannatlikult.Saisi pikä meelega.
14
15Kostis tavapärane signaal ja karussell hakkas lindi ragisedes liikuma.Harilik signaal tull ärä ja püürhäll naas lindi räginäga liikma.
16Nagu pakikarusellil sageli, ei ilmunud ka seekord esimene ese kohe pärast signaali, kuid lõpuks siiski tuli.Nigu sakõstõ pakipüürhällüga om, es tulõ edimäne asi ka seokõrd vällä kõrraga päält signaali, a peräkõrd iks tull.
17See oli paar musta värvi sokke, hirmutavalt sarnased minu omadele.Tuu oll paar musta värmi sukkõ, niivõrd mu ummi muudu, et pand hiitüma.
18Midagi muud ei tulnud.Muud midä tulõ es.
19Mulle näis päris naljakas, et ainsa asjana tulid minu omadega sarnased sokid.Mullõ paistu peris nalakas, et ainukõnõ asi, miä tull, olli mu ummi muudu suka.
20Kergendustundega nägin, et tuleb veel midagi.Mul sai kergemb, ku näi, et tulõ viil midägi.
21Teine paar sokke, samuti mustad ja minu omade moodi.Tõõnõ paar sukkõ, kah musta ja nigu mu uma.
22Vaatasin sokipaare kahtlusega, kuid ei söandanud neid üles korjata.Ma kai sukapaarõ kahtlusõga, a tihka es näid üles korada.
23Tegelikult on meeste musta värvi sokid kõige tavalisem riietuse osa.Periselt omma miihi musta värmi suka jo kõgõ hariligumba rõivatükü.
24Seega võib nende omanik olla kes tahes pakilindi ümber seisjaist.Tähendäs, näide umanik või olla ütskõik kiä noist, kiä pakilindi ümbre saisva.
25Uurisin lootusrikkalt kõigi lähedal seisvate meeste näoilmeid, kuid keegi neist ei läinud sokke üles korjama.Hään loodussõn silmässi, mis näko teevä kõik ligidäl saisja mehe, a lää es kiäki näist sukkõ üles korjama.
26Mul oli piinlik minna, sest tülitsemine karussellil lebavate sokkide pärast oli küll viimane asi, mida võinuksin soovida.Ma es tihka minnä, selle et naada tüllü kakma püürhällü pääl sõitvidõ sukkõ peräst oll kül viimäne asi, midä ma olõsi himostanu.
27Paari minuti pärast ilmus minu rahustuseks lindile paar meeste aluspükse.Paari minodi peräst, et mullõ meelerahhu tuvva, tull lindi pääle vällä paar miihi alospükse.
28Kuid mu rahu ei kestnud kaua: püksid kuulusid mulle! Nüüd hakkas muu pagas ka karussellile tulema.A pikält jää es mu rahu pidämä: püksi olli mu jago! No naksi muu paki kah püürhällü pääle tulõma.
29Ikka vaheldumisi minu sokkide ja pesuga.Iks vaeldamiisi mu sukkõ ni mõsuga.
30Kohvrit polnud näha.Kohvrit olõ es nätä.
31
32Seisin, suutmata end liigutada.Saisi ja suta es hinnäst liiguta.
33Kaasreisijad tõstsid oma kohvreid karussellilt maha, heites irvitavaid pilke minu sokkidele, aluspesule ja T-särkidele, sedamööda, kuidas need oma üksildasi ringe tegid.Mukka üten reisjä nõsti ummi kohvriid püürhällü päält maaha ja kai irven mu sukkõ, ihomõsu ja T-hammidõ pääle, nii kuis nuu ummi ütsildäidsi tsõõrõ tei.
34Naised olid meestest diskreetsemad.Naasõ olli tagasihoitjamba ku mehe.
35Nad ei vahtinud mu aluspesu, vaid itsitasid ja silmitsesid mind ennast, kes ma seal juhmilt seisin.Nä vahi es mu ihomõssu, a hikõrdi ja kaeskõlli minno hinnäst, kiä ma sääl saisi nigu molo.
36Minu garderoobi ülejäänud osa jõudis ka ükshaaval kohale, viimasena saabus kohver.Mu rõividõ perä joud kah palaviisi peräle, viimäne tulõja oll kohvri.
37Tühjana.Tühäld.
38Õmblused olid laialt lahti rebenenud ning kõik riided kohvrist välja kukkunud.Ummõlusõ olli lajalt vallalõ kärisnü ni kõik rõiva kohvrist vällä sadanu.
39
40Ma tean küll, et just nii läheb, kui ostetakse odav kohver, kuid on siiski üks asi, mis pole mulle kõik need aastad rahu andnud.Ma tiiä kül, et õkva nii lätt, ku ostõtas otav kohvri, a sõski om üts asi, miä olõ ei mullõ kõik neo aastaga rahhu andnu.
41Mis kuri jõud sundis pagasikäitlejat panema esmajoones mu sokke ja aluspesu sellele transportöörile?Määne kuri joud sundõ pakikõrraldajat pandma inne kõkkõ mu sukkõ ja ihomõssu tuu transportööri pääle?
42Pesu oli kenasti kokku pandud, aitäh sellegi eest, kuid miks ta ei saatnud näiteks kohvrit esimesena?Mõsu oll kinäste kokko pant, aiteh tuugi iist, a mille tä saada es näütüses kohvrit kõgõ iin?
43Või mis takistas teda asju lihtsalt kohvrisse tagasi loopimast, et see siis niiviisi lindile panna?Vai miä es lasõ täl asjo niisama tagasi kohvrihe pillu, et tuu sõs niiviisi lindi pääle panda?
44Võib ainult arvata, mis selle inimese meelt tol päeval rõõmustas.Võit õnnõ arvada, mis asi tuu päiv tuu inemise meele rõõmsas tekk.
45Mu kaasreisijate tuju tõstis see küll kindla peale.Mukka üten reisjide tujo nõssi tuu pääle kül kimmähe.