Tekst nr: 132

1Neljapäeval, 17. septembril kell 16.15 Jakobi 2-103Neläpäävä, süküskuu 17. pääväl kell 16.15 Jakobi 2-103
2Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse Jututares esitletakse Kodavere murraku aabitsat „Kodavere uavits”. Kodavere murrakut ja aabitsat tutvustavad sealse pärimuse hea tundja ja keelejuht Eevi Treial ning Liivi muuseumi juhataja, lastekirjanduse uurija Mari Niitra.Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ jututarõn näüdätäs tulõva nädäli vahtsõt opiraamatut: Kodavere keelepruugi aavitsast „KODAVERE UAVITS” kõnõlõsõq autoriq ja kokkosäädjäq, Kodavere keele hääq tundja ja edesikandja Treiali Eevi ning Liivi muuseumi juhataja, latsikirändüse uurja Niitra Mari.
3  
4Kõik huvilised on oodatud!Kõik huvilisõq ommaq oodõduq kullõma!