Tekst nr: 13

1KUIDAS MA AUTO KORDA TEGINKUIS MA AUTU KÕRDA TEI
2
3ContraContra
4
5issi juba autos istuslöüdse issi üles autust
6kodust lahkuma valmistusärr tä minna tahtse kotust
7et saeveskis plaane täitaet saeveskin palke kuuri
8aga väga kuri näis taissi paistu väega kuri
9 
10„On vast romu!“ issi hüüdis„Kiä kül tennü parsa säändse!“
11autot käivitada püüdisissi süütevõtit käändse
12mootor ainult ühe korramootor inne üte kõrra
13nagu teinuks porra-porranigu tennü põrra-põrra
14 
15ja siis seisis vait ja vaga …a sis jäigi peris vakka
16issi mässas jagajagaütskõik pallu issi takka
17tegi õhutust karbussiskruvikäändjä pihun jannas
18asi oli ikka vussisess saa auto täl sõbrannas
19 
20nii jäi issi kauaks kojupikalt issi kotun püsse
21olin tema rõõmus pojuess lää tüüle saagma prusse
22koos me metsast seeni tõimepallu asju kuun mi teimi
23perega koos lõunat sõimeperega kuun lavvan seimi
24 
25nädal hiljem tehti plaanea ku müüdä sai üts nätäl
26sõita taadi juurde maalesünnipäiv tull Põlva-tätäl
27liiga pikk maa käia jalgsima ess taha minnä jala
28auto alla läksin vargsihiilse tassa autu ala
29 
30haarasin kaks juhtmejuppivõtse säält kats juhtmejuppi
31ühendasin kokku supstitsusassi na kokku tsupsti
32hüüdsin issit: „Proovi veelkordhõiksi issit: „Tahass nätä
33äkki läheb käima seekord?“kas iks autul om suurt hätä!“