Tekst nr: 129

1JUTUTARE neljapäeval, 4. juunil kell 16.15 Jakobi 2-103JUTUTARÕ neläpäävä, piimäkuu 4. pääväl kell 16.15 Jakobi 2-103
2  
3Selle kevade viimases Jututares tutvustavad pilteepose ”Kalevipoeg” esimest raamatut idee autorid Raoul Annion ja Marek Laimets ning eepose võru keelde tõlkijad Paul Hagu ja Urmas Kalla.Sjoo keväjä viimätsen Jututarõn kõnõlõsõq pilteeposõ “Kalõvipoig” edimädsest raamatust idee autoriq Raoul Annion ja Marek Laimets üten eeposõ võro kiilde pandjaq Hao Pauli ja Kalla Urmasõga.
4Kutsume jututarõ külalisi üles osalema “Kalevipoja” võrukeelsete laulude ühislugemises.Kõik jututarõ küläliseq saavaq esiq pruumiq, kuis om võrokeelist “Kalõvipoiga” lukõq ni kuis taa kuulus.
5  
6Kõik huvilised oodatud!Kõik huvilisõq ommaq oodõduq kullõma!
7  
8Eva SaarEva Saar
9TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse koordinaatorTÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus koordiniirjä
10737 5422 eva.saar@ut.ee737 5422 eva.saar@ut.ee