Tekst nr: 127

1Nädalavahetusel peetakse Räpinas XXVII Kaika suveülikooliNädälivaihtusõl peetäs Räpinäl XXVII Kaika suvõülikuuli
2  
3Juba sel reedel algab Räpinas XXVII Kaika suveülikool, suurem jagu tegemistest on toimub Räpina Loomemajas.Joba sjoo riidi nakas Räpinäh pääle XXVII Kaika suvõülikuul, inämbüs tegemiisi omma plaanitu Räpinä Loomemaja mano.
4  
5Kolme päeva jooksul saab suveülikoolis kuulata loenguid ja osa võtta arutlustest, kesksed teemad on tänavu Räpina kihelkond ja Vana-Võromaa kultuur laiemalt.Kolmõ päävä seen om loengit ja arotluisi, kon kõnõldas päämidselt Räpinä kihlkunnast ja laembalt Vana-Võromaa kultuurist.
6Lisaks loengutele toimuvad ekskursioonid Räpinas ja Räpina ümbruses.Toimusõ loengu, läbi viiäs ka ekskursioonõ Räpinäl ja Räpinä ümbre.
7Õhtuti saab nautida kultuuriprogrammi, kus astuvad üles karjala rockilegend Santtu Karhu ja Räpina oma laulja ja laululooja Aapo Ilves, päkarauakandlemängijad, Talina Võro Seltsi lauljad, ansamblid Piigavägi ja Ütsiotsõ.Õdagist om plaanin kultuuriprogramm, kon saa nätä kinofilme Räpinäst, astva üles karjala rockilegend Santtu Karhu ja Räpinä laulja ni laululuuja Aapo Ilves, päkäravvakandlõmängjä, Talina Võro Seldsi laulja, lauluansambli Piigavägi ja Ütsiotsõ.
8Lastele on eraldi lastekoolitus: reedel saavad lapsed õppida Räpina Loomemaja savi- ja paberitöötubades, laupäeval ja pühapäeval viivad lastekoolitust läbi Võru Instituudi keelepesaõpetajad.Latsile om eräle latsioppus: riidi saava latsõ üten lüvvä Räpinä Loomemaja käsitüütarrin, puulpäävä ja pühäpäävä latsioppust veevä läbi Võro Instituudi keelepesäoppaja.
9  
10Võrust toob huvilised kohale tasuta buss, mis väljub reedel, 7.08 kell 10.30 Katariina kiriku juurest.Võrolt tulõ Räpinäle massulda buss riidi, 7.08 kell 10.30 Katariina kerigu iist.
11Sama buss viib suveülikoolis osalejad Võrru tagasi kell 13.30 Räpina loomemaja juurest.Taasama buss vii pühäpäävä inemise ka Võrolõ tagasi kell 13.30 Räpinä luumõmaja mant.
12Tasuta ööbimisvõimalus on Räpina muusikakooli vanas majas (Jõe 4), selle jaoks tuleb kaasa võtta oma magamiskott ja madrats.Mõtõld om ka üümaja pääle – massulda saa maada vanah Räpinä muusigakoolih (Jõe 4), tuu jaos võtkõ uma külealonõ ja magahuskott üten.
13Kes soovib, saab samas, vana muusikakooli aias ka telkida.Kiä tahtva magamisõs värskimbät luhvti, saava tulla ja uma telgi pistü panda tansaman vana muusigakooli muro pääl.
14  
15Kaika suveülikool on ligi 200 osavõtjaga võrukeelsete ja -meelsete inimeste traditsiooniline suvine kokkusaamine.Kaika suvõülikuul om võrokeelitside ja -meelitside inemiisi suvinõ kokkosaaminõ, kohe hariligult tulõ kokko 200 inemise ümbre.
16Esimest korda peeti võrukeste suveülikooli 1989. aastal Karula kihelkonnas Kaikal, sealt sai suveülikool ka oma nime ja sellest ajast peale on suveülikooli eri paigus peetud iga aasta augusti alguspooles.Edimäst kõrda peeti võrokõisi suvõülikuuli 1989. aastagas Karula kihlkunnan Kaikal, säält om peri ka suvõülikooli nimi. Tuust aost pääle om suvõülikuuli eri paigun peet egä aasta põimukuu alostusõn.
17  
18Tänavuse suveülikooli peamine korraldaja on MTÜ Räpina Ühistegevuskoda, kaasa aitavad Leo Kütt ja Räpina Loomemaja, Räpina vallavalitsus, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Võru Instituut ja Võro Selts VKKF.Timahadsõ suvõülikooli päämidses kõrraldajas om MTÜ Räpina Ühistegevuskoda, üten avitasõ Leo Kütt ja Räpinä Loomemaja, Räpinä vallavalitsus, Räpinä muuseum, Võro Instituut ja Võro Selts VKKF.
19Suveülikooli korraldamist toetavad Rahvakultuuri Keskuse Vana Võrumaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ja Võrumaa ekspertgrupid, Räpina Kultuurkapital, Hõimurahvaste programm, Räpina vald.Suvõülikuuli tugõva Rahvakultuuri Keskuse Vana Võrumaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ja Võrumaa ekspertgrupid, Räpina Kultuurkapital, Hõimurahvaste programm, Räpina vald.
20  
21Suveülikooli täpset ajakava vaata Facebooki lehelt XXVII Kaika suvõülikuul.Suvõülikooli aokavva saa kaia Facebookist: XXVII Kaika suvõülikuul.
22  
23Lisainfo:Teedüst saa mano:
24Nele Reimann, rektor, nele@wi.werro.eeNele Reimann, rektor nele@wi.werro.ee
25Eva Saar, projektijuht, ehwamaddo@gmail.comEva Saar, projektivitäi, ehwamaddo@gmail.com