Tekst nr: 126

1Reedel, 8. mail 2015 kell 12 toimub Setomaal, soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse korraldusel seto sõnaraamatu seminar.Riidi, 8. lehekuu pääväl 2015 kell 12 om Setomaal, soomõ-ugri kultuuripääliinah Obinitsah Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ kõrraldõt seto sõnaraamadu seminäär.
2Seminari eesmärk on anda ülevaade seto sõnaraamatu koostamise hetkeseisust töörühma avalikul arutelul.Seminääri päämidses tsihis om andaq ülekaehus seto sõnaraamadu kokko säädmise parhilladsõst saisost tüürühmä avaligul kuuholõkil.
3Külalistena on kohal ka kihnlased ja mulgid, kes tutvustavad oma murdesõnaraamatuid.Küllä ommaq lubanuq tullaq ka kihnlasõq ja mulgiq, kiä tutvustasõq ummi murdõsõnaraamatit.
4Seminääri aoplaan
512.00 – 12.05 Seminääri alostaminõ
6Seminari kava12.05 – 12.30 „Kolmõ seto murragu sõnavara vaihõq“ (Kaja Teder)
712.00 – 12.05 Seminari avamine12.30 – 13.20 Seto sõnaraamadu tüürühmä avalik kuunolõk
812.05 – 12.30 „Kolme seto murraku sõnavara erinevused“ (Kaja Teder)13.20 – 13.40 Kihnu vahtsõ veebisõnaraamadu tutvustus (Silvi Murulauk jt)
912.30 – 13.20 Seto sõnaraamatu töörühma avalik koosolek13.40 – 14.00 Mulgi suurõ sõnaraamadu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)
1013.20 – 13.40 Kihnu uue veebisõnaraamatu tutvustamine (Silvi Murulauk jt)14.00 – 15.00 Lõunõsüük
1113.40 – 14.00 Mulgi suure sõnaraamatu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)15.00 – 17.30 Huvikäük Obinitsa kandih üteh Kauksi Üllega seto kultuuri- ja kirändüsluulisõlt tähtsit kotussit piten.
1214.00 – 15.00 LõunasöökOodamiq sõnaraamadu seminäärile kõiki, kiä ommaq huvitõduq seto keelest!
1315.00 – 17.30 Seto kultuuri- ja kirjanduslooliselt olulisi paiku tutvustav ringkäik Obinitsas ja selle ümbruses Kauksi Ülle juhatusel.Seminäärist ossavõtminõ om massulda ja registriirmiseldä.
14Ootame kõiki seto keelest huvitatuid sõnaraamatu seminarile!Sõskiq – kiä tahtvaq lõunõt süvväq, nuuq piässiq iks hindä kirjä pandma aadrõssil eva.saar@ut.ee kõgõ ildampa 4. lehekuu pääväs ja lõunõsöögi raha (6.50 eurot) seminäärile tullõh üteh võtma.
15Seminaril osalemine on tasuta ja registreerimiseta.Seminääri kõrraldamist tukõ kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018.