Tekst nr: 125

1Kirjutanühest loomast, kellest aastaid tagasi loobuma pidin.Ma kiroda ütest eläjäst, kinkast pidi aastidõ iist ilma jäämä.
2Võin öelda, et see oli üks valusamaid lahkuminekuid, tõepoolest.Või üldä, et tuu oll üts halusampi lahkuminekit, tõtõstõ.
3Kui täna ta peale veel mõtlen, tekib kurku pakitsus.Ku täämbä tä pääle viil mõtlõ, sõs kurgun nakas pitsitämä.
4See oli mu Sri Lanka kass.Tuu oll mu Sri Lanka kass.
5Kissuks kutsusin teist.Kissus ma kutsi tõist.
6Ta toodi mulle siis kui ta oli jube väike – nii pisike, et ma polnud kindel, kas ta hommikuni vastu peab, jube räbal oli teine.Tä tuudi mullõ sõs, ku tä oll armõdu väiku – nii tsillokõnõ, et ma olõ-õs kimmäs, kas tä hummoguni vasta pidä, igävene räpäl oll tõõnõ.
7Väike Rääbis.Väiku Rääbüsk.
8Igatahes klammerdus ta minu külge, nõnda palju jõudu tal oli, et lahti ta ei lasknud.Niivainii, tä haard must kinni, niida pallo joudu täl oll, et vallalõ es lasõ.
9See loom kasvas mu hinge nii sisse ja see oli vastastikune.Tuu eläjäkene kasvi mu hinge nii sisse ja tuu oll mõlõmbapoolinõ.
10Mul ei ole ühegi loomaga veel sellist kontakti ega sidet olnud.Mul olõ-i ütegi eläjäga viil säänest lähküst ei köüdüst olnu.
11Ta ootas mind koduukse juures, tuli hüüdmise peale, tuli kaissu.Tä uut minno kodoussõ man, tull hõikamisõ pääle, tull hõlma.
12Tegin ma arvuti taga tööd, hakkisin köögis sibulat, vaatasin filmi, olin kurb vms, siis ronis ta alati minu juurde sülle.Tei ma arvudi takan tüüd, lõigi köögin sibulat, kaiõ filmi, olli kurb vms, sõs ronõ tä alasi mullõ üskä.
13Mõnikord kaklesime.Tõõnõkõrd mi tapli.
14Kui ta solvunud oli, siis endale ta seda teadmist ei jätnud.Ku tä oll är süändänü , sõs hindäle tä tuud tiidmist es piä.
15Iseenesest tundub see lugu ilmselt nagu tavalise kassiarmastaja heietusena.Esihindäst paistus taa lugu nigunii nigu üts harilik kassiarmastaja häiehtüs.
16Aga kes on kogenud, saavad aru.Aga kiä om läbi elänü, saava arvo.
17Imeline loom ja igatsen kohutavalt.Imeline elläi ja ma igätse hirmsahe.