Tekst nr: 120

1Võrumaa rahvarõivadVõromaa rahvarõiva
2Sellelt leheküljelt saab näha pilte ajaloolise Võrumaa kihelkondade rahvariietest.Seo leheküle päält saat nätä Võromaa kihlkundi rahvarõivide joonistet piltõ.
3Piltide vaatamiseks tuleb klõpsata vasakul ääres kihelkonna nime peale.Klõpsa veeren kihlkunna nime pääle ja pilt tulõ ette.
4Pildid on Eesti Rahva Muuseumi materjalide järgi joonistanud Anu Mõtshärg.Pildi om Eesti Rahva Muuseumi matõrjaalõ perrä joonistanu Anu Mõtshärg.
5Lisaks saab lugeda Eesti Rahva Muuseumi teaduri Reet Piiri ülevaateartiklit Võrumaa rahvarõivastest.Võromaa rahvarõivist saat viil lukõ Reet Piiri artiklist.
6Võrukeste villasest pidulikust pikk-kuuest räägib illustreeritud voldik, kust saab lühidalt infot pikk-kuue ajaloo, samuti selle tegemise ja kandmise kohta tänapäeval.Võrokõisi villadsõst pidolidsõst suursärgist kõnõlõs piltega teedüsleht , kost saa lühkült teedä suursärgi aoluust ja tuu tegemisest ja kandmisõst täämbädsel pääväl.