Tekst nr: 12

1ContraContra
2
3iga päev on lõustaraamatusse laetudegä päiv om molovihust lukõ tiidüst
4pilte asjadest mis vargaist ära aetudmiäkist asast pätest ärä viidüst
5aga sellist uudist pole iial looduda ei paista ütski sõnnum tudamuudu
6et mõni asi oleks tagasigi toodudet mõni asi oless tagasigi tuudu
7
8täna metsas käies kohe aru sain maa ku täämbä mõtsan kõndse mõistse õkva
9millist traktorit seal mehed löövad käimakost om perit traktor midä mehe sõkva
10kui nad nägid mind ja kuulsid kui ma hüüdsinkarksi manu kõrrale naid hõiksi
11kohe autoga nad põgeneda püüdsidõkvalt autu pääle pagõma nä lõiksi
12
13mootor just läks käima podinagamootor just läts käümä niigu potin
14kui kapotil maandusin ma müdinagaku ma müratäden maandusi kapotil
15pätid tahtsid tulla autost väljapäti tahtse tulla autust vällä
16kiirelt auto keerasin siis üle seljasis ma kipelt autu käändse üle sällä
17
18kui ma taskust olin telefoni soetandkarmanist sis telehvooni võtse
19selgus aku ta on metsa alla poetanda no aku kuram är oll kaonu mõtsa
20õnneks hädaabinumber pole luksussiski tuu päält hädäabinumbre võtse
21vaevalt valisin kui juba kutsusvaivalt jõudse tetä tuud ku joba kutse
22
23kätte omanik sai kadund sõiduriistakätte umanik sai kaonu sõiduriista
24ikka korralikult mind premeeris siis taminnu kõrralikult iks primiirse sis ta
25poodi väntasin siis nii et higi pritsisõkvalt poodi manu tulli ähka-ähka
26ma ju olla ei saa kadekops ja kitsima joht olla ei saa määnegine nähkä
27
28kui siin külas oleme üksteise kõrvalku tan külän olemi ütstõse kõrval
29ei saa kohta olla tülidel ja tõrvalei või kotust olla tülüdel ja tõrval
30tuleb sõpru siis ka meeles hoidatulõ sõpru sis ka meelen pitä
31kui sa oma elul võid vaid kiitu leidaku su hindä elo kõlbas inne kittä