Tekst nr: 116

1MIS? MIÄ?
2VÕRO KEELE LAAGER KARILATSIS PÕLVA TALURAHVAMUUSEUMIS VÕRO KEELE LAAGRI KARILATSIN PÕLVA TALORAHVAMUUSÕUMIN
3   
4MILLAL? KUNA?
522.-24. juuli - lastelaager 1.-4. klassi õpilastele22.-24. hainakuud - latsilaagri 1.-4. klassi opilaisilõ
65.-7. august - noortelaager 5.-8. klassi õpilastele5.-7. põimukuud - nuurilaagri 5.-8. klassi opilaisilõ
7   
8KELLELE? KIÄ OM LAAGRIHE OODÕT?
9Ootame laagrisse 8-16-aastaseid kooliõpilasi, kes soovivad õppida või täiendada oma võro keelt. Laagrihe oodõtas 8–16aastaisi opilaisi, kiä tahtva’ võro kiilt mano oppi’ ja perimüskultuurist inämb teedä’ saia’.
10   
11MIS MAKSAB? MIS SEO MASMA LÄTT?
12Osalustasu 5 eurot. Osavõtumass 5 eurot.
13   
14MIS TOIMUB ehk mis selle raha eest saab? MIDÄ LAAGRIN TETÄS?
15võro keele õpe opitas võro kiilt,
16mitmesugused tegevused õppinud inimeste juhendamisel tetäs ütte-tõist põnõvat opitarrin,
17tutvumine muuseumi ning muuseumiprogrammidega kaias muusõumin ümbre,
18matk või ekskursioon käüdäs matkal vai ekskursoonil,
19lõkkeõhtud õdagu istutas tulõ veeren jne.
20 
21MIDA VAJA KAASA VÕTTA? MIÄ OM VAIA ÜTEN VÕTTA’?
22Ööbimiseks vajalik kraam (madrats, magamiskott, hügieenitarbed jne), vedike näksimist ja juua, taskuraha (kohapeal saab osta jäätist, juua, magusat) ja kõik muu, mida ühel kolmepäevasel laagrisolemisel vaja võiks minna. Magamisasa’, kuntimüüdä rõiva’, hügieenitarbõ’ ja muu’ isikligu’ asa’, midä laagrin kolmõ päävä sisen vaia lätt.
23   
24 
25Laagrisse REGISTREERIMINE alates maikuust ja lisainfo: KIRJAPANDMINÕ ja LISATEEDÜS:
26Põlva Talurahvamuuseum telefonidel 7970310, 521 0671 või muuseum@polvamaa.ee Põlva talorahvamuusõum, tel 797 0310, 521 0671 vai muuseum@polvamaa.ee
27