Tekst nr: 115

1Kohalikud ressursid – mõistlik kasutus. Kuidas kohalik ressurss kasulikult rahaks teha?Paigapäälitse vara mõistlik tarvitus. Kuis paigapäälist luudusvarra ja inemiisi mõistmiisi kasuga müvvä.
2Hoidke traditsioone ja tõekspidamisi!Hoitkõ kombit ja kimmäst usku!
3Põlvkonnad põlve peal.Sugupõlvõ põlvi pääl.