Tekst nr: 114

1Metsa väravVariku värde'
2
3Metsa (segamets) värav on lahtiVariku värde' om valla
4Astu sisse, siit läheb teeastu' sisse, tast lätt tii
5
6teise metsa, pallu (liivane männimets)tõistõ varikuhe, pallo
7ja võsa täis kasvanud heinamaa pealeja võsudsõ hainamaa pääle
8Astu sisse, siit läheb teeAstu' sisse, tast lätt tii
9teise maailma, kus tegijatekstõistõ ilma, koh tegijä'
10on oravad, linnud ja sipelgadomma' orava', tsirgu' ja kusikuklasõ'
11ja üks karu, väike, aga ümmargune karu.Ja üts kahr, väiku, a ümärik kahr
12Siin metsas on palju eksitajaidTan mõtsan om hulga essütäjit
13õnneks ei ole nad vägaõnnõs olõ-i nää väega
14suured ja vägevadsuurõ' ja vägevä'
15võibolla siis eksitaja pojadarvada essütäjä puja'
16kutsikad? või vasikad?(kuts'ka?vai vasigu'?)
17Algul olin nendega hädasEdimält olli näidega hädän
18hakkasin minema ja ei teadnud kunaginaksi minemä ja es tiiä' ilmangi
19kuhu välja jõuankohe vällä jõvva
20õnneks tuli jõgi iga kord vastuõnnõs tull' jõgi egä kõrd vasta
21Tänaseks on mul kindlad Täämbädses omma' mul kimmä'
22märgid ja kohad selgedmärgi' ja kotussõ' selge'
23kuid peaaegu alati viib eksitaja mua piaaigu egä kõrd vii essütäjä mu
24sinnasamma, tolle männi juurde.sinnäsamma, tuu pedäjä mano
25Tolle männi all onTuu pedäjä all om
26lehma pealuu.lehmä pääluu
27pealt roheliseks, samblakarva muutunudpäält rohilidses, samblõkarva tõmmanu
28arvatavasti on see kaitsevärvtuu arvada om kaitsõvärv
29et vaenlane ei oskaks rünnataet vainlanõ es tiidnü rünnädä
30Tule vaataTulõ' kae'
31metsa värav on lahtivariku värde om valla
32 
33
34
35
36Maru murtu Maru murtu 
37
38tormi murtud puudMaru murtu puu'
39kaks juurtega kaskekats küngäga kõivu
40kaks kuusekest suurtkats kuusõkõist suurt
41
42kopra kooritud kaskKopra kooritu kõiv
43ühest asjast ma kül aru ei saaütest ma asjast joht arvo ei saa
44miks küll närib ta mändimille tä pedäjät jürä
45
46Jälle ma kõnin seda teedJälleki kõnni seod tiid
47rada mida üksinda minarata midä ütsindä ma
48tunnen ja tean ja näentunnõ ja tiiä ja näe
49
50on need nüüd palvusedOmma' naa' palvusõ'
51Või on see mäng?vai om taa mäng?
52
53tormi murtud puudMaru murtu puu'
54kaks juurtega kaskekats küngäga kõivu
55kaks kuusekest suurtkats kuusõkõist suurt
56
57tripstrapstrulli risti mooditripstrapstrulli risti muudu
58üksteise peale kukkunudsadanu ütstõõsõ pääle
59
60 
61
62Õigus Õigus 
63“Ei tea, kui nii edasi läheb„Ei tiiä, ku nii edesi lätt
64siis varsti paistab mu muru pealt Kanepi,”sis pea paistus moro päält Kanepi,"
65ütles naabriküla mees kui nägiütel naabrikülä miis ku nägi
66et jälle on tükk metsaet jälleki om jupp mõtsa
67tema kodu ja Kanepi linna vahelttimä kodo ja Kanepi liina vaihelt
68kadunud. Ja tal võib õigus ollakaonu. Ja täl või õigus olla'
69
70Sõitsin Tallinna. Bussi aknastSõidi Talnalõ. Bussi aknõst
71oli näha, kuidas tee ääres peaaeguoll nätä', kuis tii veeren pea
72igal pool raiutudegäl puul maaharaot
73puukesed vedelesid. Ei tea, mõtlesinpuukõsõ videli. Ei tiiä, mõtli
74kui nii edasi läheb siis varstiku nii edesi lätt, sis pea
75paistab minu muru pealtpaistus mu moro päält
76Tallinn. Ja mul võib õigus olla.Talliin. Ja mul või õigus olla'
77 
78Langi pääl Langi pääl 
7960 aasta pärastKuvvõkümne aastaga peräst
80tulen ma siia tagasitulõ ma siiä' tagasi
81siis on siin jällegi metssis om tah jälkina mõts