Tekst nr: 105

1KARULA KIHELKONNA VANEM KÄSITÖÖKARULA KIHLKUNNA VANÕMB KÄSITÜÜ
2
3Siia raamatusse on koondatud pildid, mis annavad läbilõike Karula kihelkonna vanemast käsitööst – riietest, vaipadest ja tekkidest, toidu- ja säilitusnõudest, ehetest ja tööriistadest.Taha raamatulõ omma kogutu pildiq, miä andva aimu Karula kihlkunna vanõmbast käsitüüst - sälärõivist, tarõrõivist, anumist, ehtist ja tüüriistust.
4Osa neist pärinevad muuseumitest – Valga ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest, osa kohalike inimeste käest.Osa naist asjust om peri Valga muusõumist ja Eesti rahva muusõumist, osa paigaliidsi inemiisi käest.
5On nii vanemat kui ka tänapäeval tehtavat.Om vanõmbit ja om peris seo ilma aigu tettüid asju.
6 
7Põhjalikum ülevaade Karula kihelkonna vanemast käsitööst on MTÜ Karula Hoiu Ühingu eestvedamisel koondatud CD-le, kus on lisaks eelpool toodud muuseumidele ka Võrumaa ja Mõniste muuseumides leiduvaid esemeid.Põhjalikumb ülekaetus Karula kihlkunna vanõmbast käsitüüst om MTÜ Karula Hoiu Ühing iistvedämisel pant CD-plaadi pääle. Sääl om lisas iinpuul nimmatuilõ muusõummõlõ asju ka Võrumaa muusõumist ja Mõnistõ muusõumist.
8Kõikide esemete juurde on lisatud kirjeldus, teave päritolu kohta ja võimalusel foto.Kõiki asju om kirjeldet, är om märgit, kost midägi peri om, inämbäste om man ka foto.
9
10Raamatu koostajatel mõlkus seda raamatut ette valmistades mõttes kaks eesmärki – et see raamat annaks ülevaate Karula vanemast käsitööst ning teisalt, et anda inspiratsiooni tänastele käsitöö tegijatele.Raamatu kokkusäädjäq tahiq uma tüü man meelen pitäq kattõ tsihti - et raamat andnu ülekaetusõ Karula vanõmbast käsitüüst ja et tast saanu hengämist ka parlatsõq käsitüü tegijäq.
11Aitäh kõigile, kes raamatu valmimise võimalikuks tegid.Ait´uma kõikilõ, kiä raamatu valmissaamisõ man avitiq!
12
13MTÜ Karula Hoiu ÜhingMTÜ Karula Hoiu Ühing