Tekst nr: 104

1KARULA KIHELKONNA VANEM KÄSITÖÖKARULA KIHLKUNNA VANÕMB KÄSITÜÜ
2Siia raamatusse on koondatud pildid, mis annavad läbilõike Karula kihelkonna vanemast käsitööst – riietest, vaipadest ja tekkidest, toidu- ja säilitusnõudest, ehetest ja tööriistadest.Taha raamatulõ omma kogutu pildi', miä andva aimu Karula kihlkunna vanõmbast käsitüüst - sälärõivist, tarõrõivist, anumist, ehtist ja tüüriistust.
3Osa neist pärinevad muuseumitest – Valga ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest, osa kohalike inimeste käest.Osa naist asjust om peri Valga muusõumist ja Eesti rahva muusõumist, osa paigaliidsi inemiisi käest.
4On nii vanemat kui ka tänapäeval tehtavat.Om vanõmbit ja om peris seo ilma aigu tettüid asju.
5
6Põhjalikum ülevaade Karula kihelkonna vanemast käsitööst on MTÜ Karula Hoiu Ühingu eestvedamisel koondatud CD-le, kus on lisaks eelpool toodud muuseumidele ka Võrumaa ja Mõniste muuseumides leiduvaid esemeid.Põhjalikumb ülekaetus Karula kihlkunna vanõmbast käsitüüst om MTÜ Karula Hoiu Ühing iistvedämisel pant CD-plaadi pääle. Sääl om lisas iinpuul nimmatuilõ muusõummõlõ asju ka Võrumaa muusõumist ja Mõnistõ muusõumist.
7Kõikide esemete juurde on lisatud kirjeldus, teave päritolu kohta ja võimalusel foto.Kõiki asju om kirjeldet, är om märgit, kost midägi peri om, inämbäste om man ka foto.
8
9Raamatu koostajatel mõlkus seda raamatut ette valmistades mõttes kaks eesmärki – et see raamat annaks ülevaate Karula vanemast käsitööst ning teisalt, et anda inspiratsiooni tänastele käsitöö tegijatele.Raamatu kokkusäädjä' tahi' uma tüü man meelen pitä' kattõ tsihti - et raamat andnu ülekaetusõ Karula vanõmbast käsitüüst ja et tast saanu hengämist ka parlatsõ' käsitüü tegijä'.
10Aitäh kõigile, kes raamatu valmimise võimalikuks tegid.Ait´uma kõikilõ, kiä raamatu valmissaamisõ man aviti'!
11MTÜ Karula Hoiu ÜhingMTÜ Karula Hoiu Ühing