allikasnreestivõru
Kadri Karu, ummamuudu-list, 7.10. 131 Võru köögi ja söögi ümarlaud alustab uut hooaega!Võro köögi ja söögi tsõõriklaud alostas vahtsõ huuga!
Pokumaa kodulehekülg http://www.pokumaa.ee/index.php?page=222 KAMAKÕRD Pokumaal – kolm head korraga:KAMAKÕRD Pokumaal – kolm hääd üten:
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 6/2012, lk 103 Kümme asja, miks kodu on hea koht10 asja, mille kodo om hää kotus
Jaan Kaplinski “Mõtsa ja tagasi”, Võro instituut 20144 RaamatRaamat
Triinu Ojari isiklik arhiiv5 Suur must koer ja päikeSuur must pini ja päiv
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 9/2008, lk 106 Suur Must Koer ja indiaanlaste saladusSuur Must Pini ja indiaanlaisi salahus
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 12/2007, lk 107 Koer ja talvPini ja talv
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 4/2011, lk 88 Tolmuimeja Sassil on nina kinniPudsunudjija Sassil on nõna kinni’
Contra Võro-Seto tähtraamat 2006, lk 569 Kevadtormi õppusKEVÄJÄMARU OPPUS
Contra käsikirjad10 ContraContra
Contra käsikirjad11 ContraContra
Contra käsikirjad12 ContraContra
Contra käsikirjad13 KUIDAS MA AUTO KORDA TEGINKUIS MA AUTU KÕRDA TEI
Contra käsikirjad14 ContraContra
Triinu Ojar, ummamuudu-list, 9.07.0916 Kaika Suveülikool saab rektori ametiketiKaika Suvõülikuul saa rektori ammõdiketi
Võru instituudi e-arhiiv17 Arutelud võru keele teemal Arotõlõmiseq võro keele kotsilõ
Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/200-voro-instituudin-oll-kolmas-jututaro18 Kolmandas jututarõs kõneldi võru keelest avalikus kasutuses.Kolmandan jututarõn kõnõldi võro keele pruukmisõst avalikkusõn.
Kaile Kabun Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/400-qkullo-ma-loe-sulloq-voro-latsiraamadukogon19 „Kullõ’, ma loe sullõ!” Võru lasteraamatukogus„Kullõ’, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon
Rahvakultuuri Keskuse kodulehekülg20 MEIE OMA SUITSUSAUNMI UMA SAVVUSANN
Suitsusauna kodulehekülg21 Pressiteade 30. 08. 2011Pressiteedüs 30. 08. 2011
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/16-suidsusanna-tegeva-usso-vallalo22 Avatud suitsusaunade päevSuidsusanna tegeva ussõ vallalõ
Suitsusauna kodulehekülg23 Pressiteade 05. oktoober 2011Pressiteedüs 05.rehekuud 2011
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/29-karilatsi-muuseumin-om-hainakuu-viimatsel-puulpaaval-suidsusannapaiv24 Karilatsi muuseumis on 28. juulil suitsusaunapäevKarilatsi muuseumin om hainakuu viimätsel puulpääväl suidsusannapäiv
Võru instituudi kodulehekülg25 Vana-Võromaa kultuuripärandil ja loodusressursil baseeruva ettevõtluse uuringu läbiviimine 2013 aastalVana Võromaa kultuuriperändit ja luudusvara pruukva ettevõtluse uurmine 2013. aastagal
Kalle Eller Võru instituudi e-arhiiv26 Sauna luguSanna lugu
Külli Eichenbaum Võru instituudi kodulehekülg27 Vana-Võromaa arenguprogrammi esimene nõupidamine toimus 15.06.2011 aastal Rõuge kihelkonnas Kiidi talus.Edimene ütine märgotamine Vana-Võromaa arõnguprogrammi ellokutsmisõs peeti maaha 2011 aastaga hainakuu 15. pääväl Rõugõ kihelkunnan Kiidi talos.
Külli Eichenbaum Võru instituudi kodulehekülg28 Ideede voorHäie mõttide kogomise tsõõr
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list 3.05.1229 Pressiteade 03.05.2012Teedüs 3.05.2012
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list 23.10.1230 Parandus 08. november 2012Parandus 08. märdikuud 2012
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list 23.10.1231 Eelteade 23. oktoober 2012Etteteedüs 23. rehekuud 2012
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/28-haanimaa-uut-huvilisi-suidsusanna32 Haanjamaa ootab taas suitsusaunalisiHaanimaa uut huvilisi suidsusanna
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 31.10.1233 Tellida saab rändnäitust suitsusaunadest.Tahtja saava küssü näitüst savvusannust
Suitsusauna kodulehekülg34 Vana suitsusauna teisaldamise õpitubaSännan opatas kuis vanna savvusanna paigast liiguta.
Suitsusauna kodulehekülg35 Pressiteade 21.05.2012Teedüs 21.05.2012
Suitsusauna kodulehekülg36 Valmis lühifilm vana Võromaa suitsusaunakommetest.Valmis sai film vana Võromaa savvusannast
Suitsusauna kodulehekülg37 Tule augustis Haanjamaale suitsusauna!Tulõ põimukuun Haanimaalõ suidsusanna!
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 31.10.1238 Võrokeste suitsusauna UNESCO taotlus läks teeleVõrokõisi suidsusanna taotlus läts UNESCO poolõ minemä
Suitsusauna kodulehekülg39 Maakividest suitsusauna kerisahju tegemineMaakivest sannakeresse tegemine
Suitsusauna kodulehekülg40 Suitsusaunade rändnäitus 2013 aastal Rändnäütüs suidsusannust 2013 aastagal
Suitsusauna kodulehekülg41 Valmis on taotlus suitsusaunakombestiku esitamiseks UNESCO vaimse pärandi nimekirjaTaotlusõpaprõ UNESCO-le saatmisõs omma valmis
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 12.12.1342 Uma programmi tsõõriklaudUma programmi tsõõriklaud
Võru instituudi e-arhiiv43 *Räpinas tehakse kokkuvõtteid Vana Võromaa arenguideedest **Räpinäl võetas kokko Vana Võromaa arõnguideesid*
Tiia Allas Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/476-voro-keele-ja-kultuuri-oppuso-tueuelehti-konkurss44 Võru keele ja kultuuri õpetuse töölehtede konkurssVõro keele ja kultuuri oppusõ tüülehti konkurss
Uma Pido kodulehekülg45 Läinud aasta detsembris kutsusime Uma Pido fänne üles hääletama Uma Pido poolt aasta turundustähe tiitli valimisel.Minevä aasta joulukuun kutsõmi Uma Pido sõpru üles andma hellü Umalõ Pidolõ, ku valiti aasta turundustähte.
Uma Pido kodulehekülg46 Uute võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkurssVahtsidõ võrokeelitside koorilaulõ ja –säädide konkurss
Helen Koks, Jan Rahman Alostusõs/Alustuseks. Võro Instituudi Toimõndustõ nr 20, 2007 edesõna47 AlustuseksAlostusõs
Kadri Koreinik Võru instituudi e-arhiiv48 KonverentsKonvõrents
Tiia Allas Võru instituudi kodulehekülg49 VÕRUKEELNE ARTUR ADSONILE PÜHENDATUD XV LUULELUGEMISVÕISTLUS VÕROKEELINE XV LUULÕLUGÕMISVÕISTLUS ARTUR ADSONI AVVUS
Võru instituudi e-arhiiv50 26. september 2007 nr 4.4-3/10026. september 2007 nr 4.4-3/100
Võru instituudi e-arhiiv51 3. aprill 2007 nr 42/4.4-33. aprill 2007 nr 42/4.4-3
Võru instituudi e-arhiiv52 õhuLossõhuLoss
Uma Pido kodulehekülg53 Uma Pido 2013 VõrusIII Uma Pido Võro Kubijal
Uma Pido kodulehekülg54 III võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub 01. juunil 2013 Võrus Kubija laululaval.III võrokeeline laulo- ja rahvapido Uma Pido peetäs maaha 1. juunil 2013 Võrol Kubijal.
Uma Pido kodulehekülg56 Uma Pido Uma Pido
Uma Pido kodulehekülg57 Uma PidoUma Pido
Uma Pido kodulehekülg58 III Uma Pido III Uma Pido
Mart Velsker/Tiia Allas Võru instituudi e-arhiiv59 Võru kirjandus kahe maailmasõja vahel Eestis ning pärast Teist maailmasõda pagulusesVõro kirändüs katõ ilmasõa vaihel Eestin ja pääle Tõist ilmasõta pagulusõn
Mart Velsker/Tiia Allas Võru instituudi e-arhiiv60 Võru kirjandus Eestis Nõukogude võimu ajalVõro kirändüs Eestin Nõvvukogodõ võimu aigu
Mart Velsker/Tiia Allas Võru instituudi e-arhiiv61 Võru kirjanduse taassündVõro kirändüse vahtsõstheränemine
Mart Velsker/Tiia Allas Võru instituudi e-arhiiv62 Viisiku loomelaadistViisiku luumisõ moodust
Võru instituudi kodulehekülg63 Kutse konverentsileKutsminõ konvõrendsilõ
Ursula Zimmermann Uma Pido kodulehekülg64 PRESSITEADEPRESSITEEDÜS
Võru instituudi e-arhiiv66 BRASSERIE MENÜÜ KUBIJALBRASSERIE SÖÖGISETEL KUBIJAL
Võru instituudi e-arhiiv67 RESTORANI MENÜÜRESTORANI SÖÖGISETEL´
Võru instituudi e-arhiiv68 Jah, hiljuti ma olenJah, perämedsel aol
Võru instituudi e-arhiiv69 Seljanka Seljanka
Võru instituudi e-arhiiv70 JOOGIKAARTJOOGISETEL´
Võru instituudi e-arhiiv71 Kinkide rõõmu ja küünlale sära! Palagu kündle, olku hulk kingituisi!
Võru instituudi e-arhiiv72 Kuid kui natuke koorida maha ta pealetõmmatud soliidsust, ilmneb selle all ainult noormees, ning kui vaadata veel sügavamale, tuleb välja maapoiss.A ku veidükene maaha kuuri tuud pääletõmmatut soliidsust, tulõ tuu alt vällä õnnõ nuurmiis, nink ku kaia viil sügävämbäle (?), tulõ vällä maapoiskõnõ.
Võru instituudi e-arhiiv73 Tiidu kohupiimapakendTiidu kohopiimäpakk.
Võru instituudi e-arhiiv74 MITMEILMELINE PIUSAMITMA NÄOGA PIUSA
Võru instituudi e-arhiiv75 Kuumad suupisted ja eelroadLämmäq sakuskiq ja edeotsa söögiq
Võru instituudi e-arhiiv76 Puhka PiusalPiusal om pallo hää puhada
Võru instituudi e-arhiiv77 Allfilm OÜAllfilm OÜ
Võru instituudi e-arhiiv78 Hea.................................Hää ..............
Võru instituudi e-arhiiv79 Võru hädaabikõned suunatakse maikuus TartusseVõro hädäabikõnnõ suunatas maikuun Tartuhe
Võru instituudi e-arhiiv80 Õpilase juhendOpilasõ juhõnd
Võru instituudi e-arhiiv81 Hotell Kubija restoranKubija hotelli restoraan
Võru instituudi e-arhiiv82 KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISVÕISTLUSE KÜSITLUSKAVA 2007KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ KÜSÜMISKAVA 2007
Võru instituudi e-arhiiv83 Austatud õpetaja!Avvustõt oppaja!
Võru instituudi e-arhiiv84 Väike abi Haanjamehe peol toimetulekuksVäiko abi Haanjamehe pidol toimõtulõkis
Võru instituudi e-arhiiv85 Karula rahvusparkKarula rahvuspark
Võru instituudi e-arhiiv86 Suvi algab Võrumaalt!Suvi nakkas pääle Võromaalt!
Võru instituudi e-arhiiv87 Kaera-jaan, kaera-jaan, karga välja kaemaKaara-jaan, kaara-jaan, karga vällä kaema
Võru instituudi e-arhiiv88 Põlva TalurahvamuuseumPõlva Talorahvamuusõum
Võru instituudi e-arhiiv89 Täidetud šampinjonidtäüdedüq seeneq
Võru instituudi e-arhiiv90 Pühad on möödas ja alanud on tavaline töönädal.Pühi' omma' otsah ja jälkina tulõ naada tüühü.
Võru instituudi e-arhiiv91 SETO KEEL JA KULTUURSETO KIIL´ NI KULTUUR`
Võru instituudi e-arhiiv92 9.00- Kalameeste registreerimine ja laada algus Võru Kirikuplatsil9.00- Kalamiihi kirjapandminõ ja laada alostus Võro Keriguplatsil
Võru instituudi e-arhiiv93 Menüü söögikaart
Võru instituudi e-arhiiv94 „Saunaleil on tõbise keha ja hinge parim rohi!” Aleksis Kivi"Sannaleil om haigõ kihä ja hädän henge kõgõ parõmb ruuh!" Aleksis Kivi
Võru instituudi e-arhiiv95 esinejate busside parklaesinejide bussõ kotussõ'
Võru instituudi e-arhiiv96 Tomati-MozzarellasalatTumadi-Mozzarellajuustosalat
Kati Taal ummamuudu list 05.04.1197 Karilatsi suitsusaun avab külastajatele uksed!Karilatsi savvusann tege külälisilõ ussõ’ vallalõ!
Võru instituudi e-arhiiv98 Kell ei ole ju veel kolmteist, mehed!Kell olõ-i jo viil kolmtõist, mehe!
Võru instituudi e-arhiiv99 KutseKutsminõ
Võru instituudi e-arhiiv100 ’ega häbi pole suits, mis silma läheb.’Häbü olõ-õi saust, õt silmä lätt.
Võru instituudi e-arhiiv101 EESTI PARIM OMAVALITSUSJUHTEESTI KÕGÕ PARÕMB UMAVALITSUSJUHT
Võru instituudi e-arhiiv102 Kus teil valutab?Kost teil halutas?
Võru instituudi e-arhiiv103 Paidra küla meenutab metsavendaPaidra külä tulõtas mõtsavelle miilde
Võru instituudi e-arhiiv104 KARULA KIHELKONNA VANEM KÄSITÖÖKARULA KIHLKUNNA VANÕMB KÄSITÜÜ
Võru instituudi e-arhiiv105 KARULA KIHELKONNA VANEM KÄSITÖÖKARULA KIHLKUNNA VANÕMB KÄSITÜÜ
Võru instituudi e-arhiiv106 Kohupiima tootearendusKohopiimäsüüke edendämine
Võru instituudi e-arhiiv107 Karula Hoiu Ühing on mittetulundusühing, mis on loodud Karula kihelkonna ja selle ümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks, arendamiseks ja uurimiseks.Karula Hoitmisõ Ütisüs (KHÜ) om mittetulundusütisüs, miä om luud Karula kihlkunnan ja timä piire pääl elävä rahva kogukunna, kultuuri ja elukeskunna hoitmisõs, parandamisõs ja uurmisõs.
Võru instituudi e-arhiiv108 I UMA MEKK I UMA MEKK
Võru instituudi e-arhiiv109 Küsitlus kooliõpilasteleKoolilatsi küsütelemine
Võru instituudi e-arhiiv110 Grill-liha küdseliha
Võru instituudi e-arhiiv111 Kas Sinu rahaKas Su’ raha
Võru instituudi e-arhiiv112 Erinevalt aasta tagusest ajast on tänaseks Eesti krooni hoiuse eest makstav intress juba samas suurusjärgus kui eurolaenude intress või madalamgi.Üte aastaga om asi niipall´o muutunu', et täämbä massõtas Eesti krooni hoiusõ iist intressi joba saman suurusvaihõn, nigu om eurolainõl, vai esiki' veidemb.
Võru instituudi e-arhiiv113 Võrumaa on juurte maaVõromaa om juuri maa
Võru instituudi e-arhiiv114 Metsa väravVariku värde'
Võru instituudi e-arhiiv115 Kohalikud ressursid – mõistlik kasutus. Kuidas kohalik ressurss kasulikult rahaks teha?Paigapäälitse vara mõistlik tarvitus. Kuis paigapäälist luudusvarra ja inemiisi mõistmiisi kasuga müvvä.
Võru instituudi e-arhiiv116 MIS? MIÄ?
Võru instituudi e-arhiiv117 „Mul ei ole teile midagi pakkuda. Istuge. Oot, ma võtan need asjad sealt eest,“ „Mul olõ-i teile midägi anda’. Istkõ’. Ooda’, ma võta tast as´a’ iist är’,“
Külli Eichenbaum Võru instituudi e-arhiiv118 Poed ja käsitöökojadPoodi ja käsitüükua
Aapo Ilves Tallinnast ära/ Talnast äräq. Rmt: Ema on kajaka juures. Väike Kirjastaja 2001119 Tallinnast äraTalnast äräq
Reet Piiri Võru instituudi kodulehekülg120 Võrumaa rahvarõivadVõromaa rahvarõiva
Reet Piiri Võru instituudi kodulehekülg121 Võrumaa rahvarõivadVõromaa rahvarõiva
Võru instituudi kodulehekülg122 Võru liikumineVõro liikumine
Võru instituudi kodulehekülg123 AJALOOLISE VÕRUMAA KOHTADE JA INIMESTE BIBLIOGRAAFILINE ANDMEBAASKIROTUISI AOLUULIDSÕ VÕROMAA KOTUSSIDÕ JA INEMIISI KOTSILÕ
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse125 Aleksandra Meikar, Anni Aguraiuja
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse126 Reedel, 8. mail 2015 kell 12 toimub Setomaal
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse127 Evar Saar, Ummamuudu list, 5.08.15, Kaika suveülikool
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse128 Evar Saar, Ummamuudu list, 6.10.15, Savvusanna rändnäitus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse129 Evar Saar, Ummamuudu list, 19.05.15, Jututare
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse130 Täiendusõppeprogramm FLEE.TK.159 Lõunaeestikeelne kirjandus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse131 Lõunaeesti keele ja kultuuri täiendkoolituskursused 2015/2016. sügissemestril
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse132 Neljapäeval, 17. septembril kell 16.15 Jakobi 2-103
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse133 Igor Ikonnikov sündis 1988. aastal Tšernigovi oblastis, Ukrainas
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse134 Carolyn Niitla
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse135 Rose Nicolini
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse136 Indrek Kaine
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse137 Indrek Koff
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse138 Gerry Massa
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse139 Jose Luis Leon Alvarez
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse140 Irina Sundelevitsh
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse141 Anonymus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse142 Janar Hakk
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse143 Karel Otstavel
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse144 Jette Keedus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse145 Jürgen Moor
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse146 Jürgen Volmer
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse147 Paul Rogers
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse148 Kersti Kalberg
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse149 Kalev Smidt
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse150 Kaspar Rumm
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse151 Igor Zivel
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse152 Kristiina Hakk
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse153 Külli Eichenbaum, Ummamuudu list, 4.08.15, Suitsusaunanädal
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse154 Haanjamaa viies suitsunädal
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse155 Eva Laurin
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse156 Ehasalu
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse157 Erik Hans Sepp
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse158 Lilli
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse159 Riitta Heinämaa
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse160 Maie Teivik
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse161 Heidi Iivari
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse162 Marcel Tint
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse163 Piret Krustok
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse164 Mariana
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse165 Astrid Valdman
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse166 Hollandlane
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse167 Ashot Jegikjan
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse168 Valeri Rochenko
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse169 Alexander Magnus Skjorshammer
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse170 Veiko Jaksi
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse171 Rein Zobel
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse172 Saija Karinen
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse173 Zulfia Nurmanova
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse174 Rootsi põgenemise lugu
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse175 Gideon
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse176 Hispaanlane
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse177 Anonymous 2
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse178 Christopher Alexander Bent
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse179 Tanel Kadalipp
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse180 Hana Gaera
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse181 Andreas Kask
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse182 Triinu Ojar, Rahvamajad list, 28.09.15
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse183 Triinu Ojar, Uma pido, kodulehekülg
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse184 Triinu Ojar, Ummamuudu list, 5.10.15, noodivihu tutvustus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse185 Triinu Ojar, Uma pido, kodulehekülg, teave loengutest
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse186 Anastasia Pertsjonok
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse187 Uma pido, loengupäev
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse188 Uno Minka jalgrattamatk
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse189 Chris Reintal
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse190 Võrukeelsete koorilaulude võistlus
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse191 Göran Broden
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse192 Edina
Hetkel uued allikad, hiljem täpsustatakse193 Henry Hermlin
Võru instituudi e-arhiiv194 Andreas Cervenka, 42 a. aokiränik:
Võru instituudi e-arhiiv195 Anna Guldager, 49 a. kodopernaanõ:
Võru instituudi e-arhiiv196 Carl-Magnus Annell, 65 a. inneskine aokiränik:
Võru instituudi e-arhiiv197 Caroline Berg, 29a.
Võru instituudi e-arhiiv198 Daniel Sandberg (7):
Võru instituudi e-arhiiv199 Hugo Torstensson, 73 a. ärimiis:
Võru instituudi e-arhiiv200 Ilmar Taska, 63 a.
Võru instituudi e-arhiiv201 Kaeth Gardestedt, 68 a. toimõndaja:
Võru instituudi e-arhiiv202 Võru keele nädal kutsub oma keelt kõnelema
Võru instituudi e-arhiiv203 Kalle Svensson, 49 a. kodolda'
Võru instituudi e-arhiiv204 Kerstin Hedström, 57 a. kunstnik:
Võru instituudi e-arhiiv205 Etteteedüs 29.09.2016
Võru instituudi e-arhiiv206 Laine Lang, 37 a.projektijuht:
Võru instituudi e-arhiiv207 Lembit Kuurma, 53 a. taksojuht:
Võru instituudi e-arhiiv208 Linda, 41 a. ihomüüjä, rohohaigõ:
Võru instituudi e-arhiiv209 Lisa Forstenius, 61a. tohtri:
Võru instituudi e-arhiiv210 Maria Berglund, 32a. muusik:
Võru instituudi e-arhiiv211 Martin Sandberg, 31 a. vanaao välläkaibja:
Võru instituudi e-arhiiv212 Märt Laulasmaa, 28 a. piltnik:
Võru instituudi e-arhiiv213 Nadja Dahl, 59a. tüüldä' (filosuuf):
Võru instituudi e-arhiiv214 Peeter Järvela, 49 a. ehitüstüüline:
Võru instituudi e-arhiiv215 Reet Varblane, 64 a. kunstitiidläne:
Võru instituudi e-arhiiv216 Sandra Johansson, 14 a.
Võru instituudi e-arhiiv217 Silvia Leeb, 21 a. hiusõlõikaja:
Võru instituudi e-arhiiv218 Sune Hjalmarsson, 80 a. pensionär,
Võru instituudi e-arhiiv219 Põlva-lähküdsest Kähri küläst peri luulõtaja Leila Holts eläs jo aastit Inglüsmaa suurliinan Newcastle’in (Vahtsõliinan!), a umõta sünnüse timä luulõpildi ni -mõttõ kodotsõn võro keelen.
Võru instituudi e-arhiiv220 2016. aasta Hindätiidmise avvuhinna saajite väiku tutvustusõ
Võru instituudi e-arhiiv221 Vällä kuulutõdi timahavvatsõ Hindätiidmise avvuhinna saaja
Võru instituudi e-arhiiv222 Hää' laulu ja Uma Pido sõbra'!
Võru instituudi e-arhiiv223 Tõnu Aleksejev, 42 a. insinör:
Võru instituudi e-arhiiv224 Ulla Wallin, 33 a. oppaja:
Võru instituudi e-arhiiv225 v2
Võru instituudi e-arhiiv226 Arbuus ja tatipuu
Võru instituudi e-arhiiv227 Leedun tulõ mitma rahva ütine tsõõriklaud savvusannakombide hoitmisõ asjun
Võru instituudi e-arhiiv228 2018 aastaga jaos om olõman võro-eesti katskeeline sainakallendri
Võru instituudi e-arhiiv229 Tiina Nopola, Mervi Lindmann
Võru instituudi e-arhiiv230 Võro Instituudi tüüpakminõ
Võru instituudi e-arhiiv231 Hää' laulusõbra'!
Võru instituudi e-arhiiv232 Viiendä Uma Pido sääd lava pääle Helena Kesonen
Võru instituudi e-arhiiv233 Uma Pido laulukava vali vällä rahvas
Võru instituudi e-arhiiv234 Uma Pido laulukavva valisi pia 500 inemist
Võru instituudi e-arhiiv235 Käokiräs – imäkeelepäävä kingitüs Mooste Folgile
Võru instituudi e-arhiiv236 Uma Pido lavastaja konkurss
Võru instituudi e-arhiiv237 Võrokesed valisid Euroopa keelte päevaks sõnu
Võru instituudi e-arhiiv238 Täämbä alostas suur folgipido Moosten
Võru instituudi e-arhiiv239 Moostes künti folgimaad
Võru instituudi e-arhiiv240 Tere!