Mart Velsker/Tiia Allas Võru instituudi e-arhiiv
Võru instituudi kodulehekülg
Reet Piiri Võru instituudi kodulehekülg
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list 23.10.12
Külli Eichenbaum Võru instituudi kodulehekülg
Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/200-voro-instituudin-oll-kolmas-jututaro
Ursula Zimmermann Uma Pido kodulehekülg
Triinu Ojari isiklik arhiiv
Triinu Ojar, ummamuudu-list, 9.07.09
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 9/2008, lk 10
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 6/2012, lk 10
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 4/2011, lk 8
Triinu Ojar Täheke, SA Kultuurileht 12/2007, lk 10
Tiia Allas Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/476-voro-keele-ja-kultuuri-oppuso-tueuelehti-konkurss
Tiia Allas Võru instituudi kodulehekülg
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/29-karilatsi-muuseumin-om-hainakuu-viimatsel-puulpaaval-suidsusannapaiv
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/28-haanimaa-uut-huvilisi-suidsusanna
Suitsusauna kodulehekülg http://www.savvusann.ee/index.php/wo/uudised/16-suidsusanna-tegeva-usso-vallalo
Rahvakultuuri Keskuse kodulehekülg
Pokumaa kodulehekülg http://www.pokumaa.ee/index.php?page=22
Suitsusauna kodulehekülgSavvusanna kodokas
Uma Pido kodulehekülgUma Pido kodoleht
Võru instituutVõro instituut
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 31.10.12
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list 3.05.12
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 18.12.13
Külli Eichenbaum, ummamuudu-list, 12.12.13
Külli Eichenbaum Võru instituudi e-arhiiv
Kati Taal ummamuudu list 05.04.11
Kalle Eller Võru instituudi e-arhiiv
Kaile Kabun Võru instituudi kodulehekülg http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/400-qkullo-ma-loe-sulloq-voro-latsiraamadukogon
Kadri Koreinik Võru instituudi e-arhiiv
Kadri Karu, ummamuudu-list, 7.10. 13
Jaan Kaplinski “Mõtsa ja tagasi”, Võro instituut 2014
Helen Koks, Jan Rahman Alostusõs/Alustuseks. Võro Instituudi Toimõndustõ nr 20, 2007 edesõna
Contra Võro-Seto tähtraamat 2006, lk 56
Aapo Ilves Tallinnast ära/ Talnast äräq. Rmt: Ema on kajaka juures. Väike Kirjastaja 2001
Contra käsikirjad
Evar Saar, Ummamuudu list, 5.08.15Evar Saar, Ummamuudu list, 5.08.15
Eesti-Võru sõnaraamat
Ummamuudu list, 19.05.15Ummamuudu list, 19.05.15
Ummamuudu list, 6.10.15Ummamuudu list, 6.10.15
Nahaalused lood. Mariana
Nahaalused lood. Rose
Nahaalused lood. Igor Ikonnikov
Nahaalused lood. Carolyn Niitla
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus
Rahvamajade list
Ummamuudu list, 5.10.15