Otsida saab mitu sõna korraga, hetkel miinusmärki väljajättena ei toetata.Vaikimisi otsitakse mitte terveid sõnu vaid sõnesid pikemate sõnede sees.

OTSI (sõnaraamatute näitelausetest)
OMADUSED/FEATURES: tõstutundlikkuse tuge veel pole. Tegelikult on, aga veebiliideses veel ei värvita selliseid sõnu ning seepärast pole seda sisselülitatud.