Eesti - võru paralleelkorpuste andmebaasis on (240) lausehaaval käsitsi joondatud teksti. Ühes keeles on mitu lauset koos juhul kui teises keeles on liitlause. Tekstide loetelus on toodud iga teksti esimene lause.
Eestikeelseid sõnu on 162192, võrukeelseid sõnu on 171252.