Olen õpetanud põhikoolis ja gümnaasiumis bioloogiat, geograafiat, füüsikat ja keemiat. Mitte kõiki mooduleid... ;)